Naše usluge

``Follow your dreams - We know how“

PUR-GER DESIGN

Radionicka dokumentacija - priprema proizvodnje

„PUR-GER DESIGN“ je inženjerski ured za strojarske konstrukcije i dizajn u programu Solidworks.

Proizvodni nacrt je tehnički nacrt u kojem je sastavni dio nacrtan u standardiziranom mjerilu prema pravilima koja se primjenjuju na takve nacrte. Proizvodni nacrt mora sadržavati sve podatke potrebne za kontrolu kvalitete i proizvodnju. Posebnu pozornost treba posvetiti cjelovitom dimenzioniranju, podacima o svojstvima površine, stanju rubova te podacima o tolerancijama oblika i položaja.

Radionička dokumentacija podrazumijeva izradu kompletne dokumentacije (nacrti, sastavnice, liste materijala, tehnološke liste, razvijene mjere, dxf-i, tolerancije i sl.) koja je potrebna da se u svakom trenutku može izraditi traženu poziciju ili sklop.

Radionička dokumentacija osigurava ponovljivost i garantira izradu uvijek jednakog proizvoda bez odstupanja u dimenzijama, materijalu, tehnologiji izrade i obliku.

PUR-GER DESIGN

U korak sa industrijom 4.0 - digitalizacijom proizvodnje!