Naše usluge

``Follow your dreams - We know how“

PUR-GER DESIGN

Konstrukcija alata

„PUR-GER DESIGN“ – Vaš smo Vaš partner za složene konstrukcije alata.

Izbor naših alata:

Alati za prototipe – Nudimo Vam isplativu konstrukciju prototipa alata za predseriju ili male serije.

Sljedbeni alati – Sljedbeni alati se koriste za proizvodnju limenih komponenti za industriju. Obično se sastoje od nekoliko stanica, od kojih svaka izvodi korak obrade ili operaciju na komponenti.

Transfer-alati – Obično se koriste za proizvodnju srednjih do velikih komponenti čija geometrija ne dopušta naknadnu proizvodnju. U usporedbi sa sljedbenim alatom, transfer-alati se izrađuju u pojedinačnim fazama.

Alati za injekcijsko prešanje/alati za tlačno lijevanje – Zahtjevi visoke kvalitete za vrlo složene plastične dijelove, kao i ekonomski aspekti proizvodnje, zahtijevaju optimalan dizajn alata za injekcijsko prešanje/alata za tlačno lijevanje zajedno s dizajnom komponenti.

PUR-GER DESIGN

U korak sa industrijom 4.0 - digitalizacijom proizvodnje!